Ở đời nhất đỉnh phải luôn nhớ kỹ điều này


Lớn rồi!
Nhìn MỘT phải thấm MƯỜI.
Không phải cái gì lóng lánh cũng là VÀNG.
Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là NGƯỜI TỬ TẾ

Nhận xét