Đời, có nhiều cái để người ta ghét nhau, bạn dở người ta ghét, bạn giỏi người ta vẫn ghét

Share:

"Đời, có nhiều cái để người ta ghét nhau lắm. Bạn dở người ta ghét, bạn giỏi người ta vẫn ghét. Bạn xấu người ta ghét, bạn đẹp người ta vẫn ghét. Bạn dữ người ta ghét, bạn hiền người ta vẫn ghét. Bạn dễ thương người ta cũng ghét, mà bạn dễ ghét thì chắc chắn người ta ghét bạn rồi. Một khi đã ghét thì chẳng cần lý do, cho nên có giải thích cũng vô dụng. Làm người mà không bị ghét thì chẳng có trên đời này.

Vậy thì hễ ai ghét bạn, mắng chửi bạn, bạn cứ bình tĩnh nghe rồi mỉm cười với họ, thì đó mới là cao thủ nhỉ"

Không có nhận xét nào