Đời người nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình!


Đôi lúc, bạn sẽ thấy rất cô độc. Cô độc không phải vì không có ai bên bạn mà vì bạn không thể dựa vào ai ngoài chính mình.

Nhận xét