Sống An Vui - Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng..

Share:

Sống An Vui

Ai càng hướng đến vị tha
Càng nghe an lạc nở hoa trong lòng.
Ai càng vị kỷ, đèo bồng
Bất an phiền não.. lòng vòng khổ đau.

Lắng lòng mà nhận thức sâu
Chính Ta không có, lấy đâu "của mình"!
Ngó quanh khắp chốn hữu tình
Hiểu rồi thương gửi ánh nhìn cảm thông.
Bốn bề Nam, Bắc, Tây, Đông
Là bà con cả, đời không kẻ thù.

Như Nhiên
T T Tuệ
__(())__

Không có nhận xét nào