Tĩnh tâm điều tức uốn thước kiều, vận luồng chân khí mở tam tiêu

Share:

Tĩnh tâm điều tức uốn thước kiều
Vận luồng chân khí mở tam tiêu
Tam hoa tụ đỉnh triều nguyên hội
Thiên môn thường mở mãi phiêu diêu.

Không có nhận xét nào